About us

Apix Development zag het levenslicht in 2019. In een tijdperk waarin in de bouw, en met name in de werkvoorbereiding en engineering, niet meer zonder computers en software gewerkt kan worden. 

In de toekomst zal deze afhankelijkheid alleen nog maar groter worden. Juist die afhankelijkheid maakt dat de behoefte groeit voor software die precies op maat gemaakt kan worden en waarin nieuwe functionaliteit snel opgezet, uitgewerkt en geleverd kan worden. In die behoefte wil Apix voorzien.

Jeroen Weistra, de eigenaar van Apix Development, heeft jarenlange ervaring met het softwareprogramma Tekla Structures. Heeft gewerkt als Support Engineer bij Construsoft (de leverancier van Tekla Structures in Nederland) in verschillende technische functies, heeft praktijkervaring in de prefab beton- en wapeningsindustrie, als constructief Autocad tekenaar en als c# developer. De combinaties van deze ervaringen worden gebruikt om uw Tekla wensen om te zetten in bruikbare toepassingen.

   info@apix.dev | +31(0)6 4162 1195 | Nieuwstad 71 | Zutphen