Apix development Portfolio

Een selectie van door ons uitgewerkte plugins

Clip Planes.

Snel en eenvoudig één of meerdere snijvlakken op onderdelen of het modelvenster plaatsen.
Deze plugin is gratis beschikbaar op Tekla Warehouse.

Trimble Connect Labels

Automatisch labels plaatsen op diverse onderdelen en wapeningsstaven/groepen.
Opslaan van bewerkte vensters.

Woning casco

Volledig geparametriseerde prefab-beton casco woning plaatsen en aanpassen.

Vloerplaten detailleren

Sparingen en randen van vloerplaten detailleren en wijzigen met DM (Direct Modification) technologie.
Bij DM is het modelvenster de interface i.p.v. een apart scherm waarop de parameters zichtbaar zijn.

Dynamisch zijpaneel

Een dynamisch feature in het zijpaneel voor het toekennen, wijzigen en visualiseren van bouwstappen.

Wapening in balk met DM wijzigen

Plugin om basis wapening in een balk te plaatsen. De wapening kan na plaatsen handmatig met DM aangepast worden.
Deze wijzigingen blijven in de plugin behouden en kunnen hergebruikt en opgeslagen worden.

Maatvoeringsvoorwaarden programmeren

Eigen maatvoeringsvoorwaarden laten programmeren om deze vervolgens op te kunnen slaan in aanzichteigenschappen.
Op deze manier kunnen productietekeningen 100% automatisch gemaakt worden.

Exelarator

Exporten maken van alle beschikbare modelinformatie naar Excel. (een gratis freeware versie is te downloaden op Tekla Warehouse)

Voorblad boekje maken

Met behulp van custom presentation snel een voorblad van geselecteerde tekeningen voor een productieboekje maken.

BIM Basis ILS – Ifc export

Snel en automatisch de benodigde NL-sFb coderingen in onderdelen wegschrijven en daar vervolgens een ifc export van maken.

Nok op wand

Plaatsen van een nok op een wand. Tijdens het plaatsen licht het vlak op, op basis van de positie van de muisaanwijzer, ter indicatie waar de nok geplaatst zal worden.

Funderingspaal symbolen

100% automatisch funderingspaal symbolen op tekening weergeven (gebruikmakend van custom presentation).

Ifc informatie uitwisselen

Informatie uitlezen, in dit geval het merknummer, uit een ifc model en naar hetzelfde onderdeel in een ander ifc model wegschrijven.

Stortzijde symbolen

Middels custom presentation volledig geautomatiseerd stort- en/of malzijde symbolen op beton- en overzichtstekeningen plaatsen.