Extensions

De Tekla Structures Extensions van Apix worden in principe geleverd als een dll (dynamic link library) bestand. Deze dll’s zijn in de componenten database van Tekla Structures als plugins beschikbaar.

Extensions die eenmalig iets moeten uitvoeren en waarbij de gemaakte uitvoering later niet meer gewijzigd hoeft te worden worden vaak als een .exe (executable) opgezet. Deze programma’s kunnen in principe naast Tekla Structures draaien, maar door ze toch als een dll te compileren werken ze in Tekla Structures vele malen snelller.

Extensions worden door Apix als een tsep (Tekla structures Extensions Package) aan de klant geleverd. De tsep functionaliteit zorgt ervoor dat de betreffende bestanden in de juiste directories geplaatst worden.
Tekla Extensiebeheer kan updates en nieuwe versies van tsep’s goed organiseren en beheren.

Open API

API is de afkorting van Application Programming Interface.
Simpel gezegd slaat de API een brug tussen 2 onafhankelijk van elkaar opererende programma’s of informatiehouders (databases).
De toevoeging Open houdt in dat de code die nodig is om te kunnen communiceren met Tekla Structures voor iedereen toegankelijk en beschikbaar is.

Aan de ene kant van de ‘brug’ staat de database van het Tekla model, aan de andere kant staat de programmatuur van Apix die met volledige vrijheid in te richten is naar wens van de klant.

De Open API draait op de .net interface van Microsoft’s C# (C-Sharp).

Tekla Structures

Tekla Structures is BIM software programma voor de constructieve bouw. BIM staat voor Building Information Model (of Modelling, als proces of methodiek). Naast een 3D model met al zijn geometrische aspecten is er op diverse niveau’s (onderdeel, merk, multi samenstelling) informatie beschikbaar voor 4D en 5D (tijd en kosten) toepassingen. Uiteraard dient deze informatie gedeeld te kunnen worden met andere softwareprogramma’s.
Tekla Structures staat bekend om zijn lichte database, onderscheidende nummeringsfunctionaliteit en snelle en foutloze exportmogelijkheden (werkplaatstekeningen, rapportages in lijsten en rapporten, xml exporten) waabij het 3d model altijd als basis dient.
Segmenten waar Tekla Structutres onder andere rollen voor aanbiedt zijn: Staal, Prefab beton, Insitu beton, Engineering, Hout Skelet Bouw en BIM/Aannemer.

In Nederland (en nog een tiental Europese landen) wordt Tekla Structures gedistributeerd door Construsoft.

Meer informatie op de website www.tekla.com en www.construsoft.com

Trimble

Het Amerikaanse bedrijf Trimble is de producent van Tekla Structures. Trimble is groot geworden met geo-data en gps apparatuur en bestaat inmiddels uit meerdere divisies met elk een breed scala aan software programma’s. In de divisie ‘Building & Construction’ worden o.a. de producten Tekla Structures, Trimble Connect en SketchUp ontwikkeld en gedistributeerd.

Meer informatie op www.trimble