IFC export

Tekla Ifc export door prefab beton producerende bedrijven t.b.v. de montage planning bij Hercuton.

Voor de montageplanning dient Hercuton de merknummers van de prefab-leveranciers te hanteren. Deze worden ingelezen uit een ifc bestand.
Om een licht en efficiënt ifc bestand zonder overbodige informatie te ontvangen is een Ifc Export Production Company plugin ontwikkelt.
De installatie tsep voor deze plugin is hier te downloaden.

Na installatie is de plugin beschikbaar in het Applicaties en componenten panel.

De plugin kan gestart worden met een enkele klik op de thumbnail.

Een aantal instelling met betrekking tot de modelnaam, kleuren en coördinatensysteem kunnen ingesteld worden.
Er kan gekozen worden om het hele model te exporteren of een bepaalde geselecteerde selectie.

De export(en) komen in de modelsubmap “IFC” terecht.