Portfolio

Onderstaand een aantal voorbeelden van ontwikkelde Tekla extensions:

Nok op wand
Oplegnok op wandprofiel plaatsen met highlight vlak event en wijzigen met Direct Modification
Kniptool
Opdelen van balken en wapeningsgroepen
Maatvoeringsvoorwaarden
Met geprogrammeerde maatvoeringsvoorwaarden kan elke gewenste maatlijn op tekeningen worden geplaatst. De voorwaarde wordt via het aanzicht opgeslagen in de tekeninginstelling Hierdoor zijn 100% geautomatiseerde tekeningen mogelijk.
Stort- en kistzijde symbolen betonelementen
Volledig automatisch stort- en kistzijde symbolen plaatsen op beton- en overzichtstekeningen.
Voorbladen
Voorbladen voor productieboekjes samenstellen. Wijzigingen en revisies worden automatisch bijgewerkt. Te tonen attributen, kleuren en letterypen zijn instelbaar.
Symbolen plaatsen op overzichtstekeningen
In minder dan één klik (dus volledig automatisch) symbolen plaatsen op bijvoorbeeld funderingspalen
Exelerator.
Plugin om direct gegevens vanuit het Tekla model naar Excel te exporteren.
Freeware versie beschikbaar op Tekla Warehouse.
Bim Basis ILS Export.
De plugin Bim Basis ILS Export vult gebruikersattributen (uda’s) van onderdelen en wapeningsstaven en exporteert deze mee in ifc bestanden op basis van de aanbevelingen in de pdf ILS_Native_Tekla – versie 1.0 (BIM Loket)
De tsep voor deze plugin is te downloaden vanaf Apix.dev/downloads.

Ifc Schedule Workflow.
Opdracht van Hercuton: Wij willen in Tekla Structures met de 4D tools van Construsoft
niet alleen met Tekla modellen een montagevolgorde maken, maar dit ook kunnen doen met ifc modellen. Daarbij willen we dan wel in de dagplanning merknummers van een andere Ifc (productiemodel uit Allplan) laten zien.

Exporter
Alle exporten vanuit model (tekeningen, pdf, ifc, machinesturing) overzichtelijk verzameld in één plugin.
Direct Modification on Concrete Floor Slab Detailing Plugin
Voorbeeld van het toepassen van Direct Modification op vloerplaten. Met DM kunnen in het model parameters in plugins aangepast worden.

ClipPlane Plugin for easier modelview navigation.
Snel en eenvoudig één of meerdere clipplanes op onderdelen of het modelvenster plaatsen. Deze plugin is gratis beschikbaar op Tekla Warehouse.
Casco Woning
Het snel plaatsen van een woningcasco met topgevels, raam- en deursparingen, vloeren, trapgatopeningen en uitbouwen.
Stelkozijn
Stelkozijn met epdm en ankers plaatsen rondom een sparing in een betonelement
IFC export instellingen
Volledig naar eigen wens ifc attributen definiëren en exporteren