Extensions

Written By :

Category :

Uncategorized

Posted On :

Share This :

De Tekla Structures Extensions van Apix worden in principe geleverd als een dll (dynamic link library) bestand. Deze dll’s zijn in de componenten database van Tekla Structures als plugins beschikbaar.

Extensions die eenmalig iets moeten uitvoeren en waarbij de gemaakte uitvoering later niet meer gewijzigd hoeft te worden worden vaak als een .exe (executable) opgezet. Deze programma’s kunnen in principe naast Tekla Structures draaien, maar door ze toch als een dll te compileren werken ze in Tekla Structures vele malen snelller.

Extensions worden door Apix als een tsep (Tekla structures Extensions Package) aan de klant geleverd. De tsep functionaliteit zorgt ervoor dat de betreffende bestanden in de juiste directories geplaatst worden.
Tekla Extensiebeheer kan updates en nieuwe versies van tsep’s goed organiseren en beheren.